KORSO XCO UCI, 24.8.2014, Korso, Vantaa, Korson Kaiku

M-EliteSmart follow  Maali 36,2 km 1,4 km 7,2 km 13,0 km 18,8 km 24,6 km 30,4 km  Lähtölista 
M-JuniorsSmart follow  Maali 24,6 km 1,4 km 7,2 km 13,0 km 18,8 km  Lähtölista 
W-EliteSmart follow  Maali 24,6 km 1,4 km 7,2 km 13,0 km 18,8 km  Lähtölista 
W-JuniorsSmart follow  Maali 13,0 km 1,4 km 7,2 km  Lähtölista 
Miehet-30Smart follow  Maali 24,6 km 1,4 km 7,2 km 13,0 km 18,8 km  Lähtölista 
Miehet-40Smart follow  Maali 18,8 km 1,4 km 7,2 km 13,0 km  Lähtölista 
Miehet-50Smart follow  Maali 18,8 km 1,4 km 7,2 km 13,0 km  Lähtölista 
Miehet-16Smart follow  Maali 13,0 km 1,4 km 7,2 km  Lähtölista 
Miehet-14Smart follow  Maali 8,8 km 2,2 km 4,4 km  Lähtölista 
Miehet-12Smart follow  Maali 6,6 km 2,2 km 4,4 km  Lähtölista 
Miehet-10Smart follow  Maali 4,4 km 2,2 km  Lähtölista 
Naiset-14Smart follow  Maali 6,6 km 2,2 km 4,4 km  Lähtölista 
Naiset-12Smart follow  Maali 4,4 km 2,2 km  Lähtölista 
Naiset-10Smart follow  Maali 2,2 km   Lähtölista 
HarrasteSmart follow  Maali 13,0 km 1,4 km 7,2 km  Lähtölista 
| Tulosten muoto:
Suomi Svenska English