FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

H60A

2391 Tapani Järvinen, Rastikarhut, FIN

5. day

Finish: 6,5 km DNS  


H60A

2391 Tapani Järvinen, Rastikarhut, FIN

4. day

Finish: 2,8 km DNS  


H60A

2391 Tapani Järvinen, Rastikarhut, FIN

3. day

Finish: 5,5 km DNS  


H60A

2391 Tapani Järvinen, Rastikarhut, FIN

2. day

Finish: 6,1 km DNS  


H60A

2391 Tapani Järvinen, Rastikarhut, FIN

1. day

Finish: 3,8 km DNS  


| Form of the results:
Suomi Svenska English